הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי
תוכן עניינים

הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי, שנועד להבטיח לאזרחים שנקלעו למצוקה כלכלית מסיבות שונות, בעיקר מצבים רפואיים – רשת הגנה כלכלית בדמות פיצויים וקצבאות חודשיות. הזכויות המגיעות לנו מביטוח לאומי אינן ניתנות באופן אוטומטי, ובכדי לממש אותן, עלינו להגיש תביעה בהתאם. מה הם הקריטריונים לזכאות? כיצד הם נקבעים? ואיך בכלל מגישים תביעה כנגד ביטוח לאומי? הנה לפניכם כל המידע החשוב בנושא

פטור ממס הכנסה הביטוח הלאומי

ביטוח לאומי – רשת הגנה כלכלית לאזרחי ישראל

אמנם נראה כי שגרת החיים שלנו אינה צופנת יותר מידי הפתעות, אך כפי שכולנו יודעים, החיים לא תמיד מתנהלים כפי שאנחנו מתכננים ואירועים מצערים כמו תאונות, מחלות ופציעות יכולות לקרות לכל אחד ואחת מאיתנו ובכל שלב בחיים.

מעבר לפן הבריאותי והנזקים הפיזיים שנגרמו לנו, למצבים מעין אלו ישנן גם השלכות כלכליות נרחבות המשפיעות על שגרת ואיכות החיים של האדם הנפגע, הנאלץ להתמודד עם פגיעה בכושר ההשתכרות וכן הם הוצאות רפואיות נלוות.

ההבנה כי מצבים אלו יכולים להתרחש לכל אחד ואחת מאיתנו, יחד עם המדיניות הסוציאלית שמדינת ישראל נוקטת בה, הביאו את המדינה להקים גוף שיעניק רשת ביטחון כלכלי לאותם אנשים ואוכלוסיות מוחלשות, הלא הוא המוסד לביטוח לאומי, המעניק לזכאים פיצויים חד פעמיים וכן קצבאות חודשיות בהתאם לקריטריונים שונים.

חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי

התנאי הראשון לקבלת הזכויות הסוציאליות מטעם ביטוח לאומי, מותנה בתשלום דמי ביטוח חודשיים לביטוח לאומי. המחויבים בתשלום חודשי של דמי הביטוח הלאומי וכן דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, הם כל אזרח ישראלי מעל גיל 18 המתגורר במדינת ישראל, כאשר סך התשלום החודשי נקבע בהתאם לפרמטרים שונים, כמו – סטאטוס משפחתי, גובה השכר החודשי, גיל, מצב רפואי ועוד.

אופן התשלום לביטוח לאומי מתחלק לשתי קטגוריות עיקריות:

שכירים

האחראיות על תשלום דמי הביטוח הלאומי של קבוצה זו מוטלת על המעסיק, כאשר חלק מדמי הביטוח מנוכה מתלוש השכר וחלק משולם על ידי המעסיק.

עצמאיים

עצמאיים נדרשים לשלם באופן עצמאי את דמי הביטוח הלאומי וזאת באמצעות דף תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי שולח בתחילת השנה לכל מבוטח. את תשלום דמי הביטוח הלאומי של העצמאיים יש להעביר עד ה – 15 לחודש (תשלום עבור החודש הקודם).

הביטוח הלאומי בשביל הזכויות

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

כפי שהזכרנו, כל אזרח ישראלי מעל גיל 18 המתגורר בישראל, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי. יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם לא תחול חובת התשלום, כמו במקרים הבאים:

  1. מקבלי קצבת נכות מעבודה.
  2. מקבלי קצבת נכות כללית.
  3. מתנדבים בשנת שירות / חיילים בשירות חובה.
  4. עקרת בית שאינה עובדת.
  5. מי שאינו מקבל הכנסה מעבודה וממקורות אחרים.

הסדרת חוב ביטוח לאומי

אי תשלום דמי הביטוח לאומי בזמן עלול לגרור חובות, ריביות, קנסות ושאר סנקציות (עיקול חשבון בנק, הגבלות על עו"ש ועוד), גם אם מדובר באי תשלום בשל חוסר ידיעה, קשיים כלכליים ושאר סיבות. לפיכך, חשוב לוודא כי דמי הביטוח הלאומי משולמים בזמן וככל ונצבר לכם חוב, לפעול במהירות האפשרית להסדרתו.

ביטוח לאומי – מהן הזכויות שלי?

ביטוח לאומי מהווה את רשת הביטחון הכלכלי של כולנו והוא אמור לתמוך בנו ברגעים מאתגרים של החיים. יחד עם זאת, אנשים רבים כלל לא מודעים לזכויות המגיעות להם מטעם ביטוח לאומי. בין המקרים השכיחים ביותר בגינם ניתן לממש את הזכויות שלנו מטעם ביטוח לאומי נמצאים המקרים הבאים:

דמי אבטלה

העבודה היא חלק מרכזי בחיינו והיא מאפשרת לנו להתפרנס ולחיות בכבוד. בהתאם לכך, הפסקת עבודה, מכל סיבה שהיא, נחשבת לאירוע מטלטל למדי, הן מבחינת אישית והן מבחינה כלכלית, כאשר במקרים מסוימים ייתכן ואף מגיעים לכם פיצויים מטעם ביטוח לאומי, פיצויים המוכרים גם בשם דמי אבטלה.

מחלה ונכות כללית

מחלות קשות ונכות כללית משפיעים באופן מהותי על שגרת חייו של הנפגע, הן מהבחינה הבריאותית – פיזית והן מהבחינה הכלכלית. על מנת להקל את ההתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של המצב הרפואי, ביטוח לאומי מעניק פיצויים וקצבאות לזכאים.

תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית נקבעים בעיקר בהתאם לדרגת הנכות הרפואית שנקבעה לנפגע וכן לשיעור הפגיעה בכושר העבודה. כך, דרגת הנכות הכללית צריכה להיות בשיעור של לפחות 60% ושיעור הפגיעה בכושר העבודה צריך להיות בשיעור של לפחות 50%.

פטור ממס הכנסה

הטבת פטור ממס הכנסה יכולה להיות שווה הרבה כסף לזכאים ואחד המקרים השכיחים בהם ניתן לקבל אישור פטור ממס הכנסה הוא בעקבות מצב רפואי וקביעת נכות בשיעור של 100% או נכות משוקללת בשיעור 90%. כמו כן, ישנן מספר מחלות קשות בגינן ניתן קבל פטור ממס הכנסה, כמו – סכרת עם סיבוכים, מחלת סרטן, מחלת כליות ועוד.

קצבת זקנה

קצבת זקנה, המוכרת גם בשם קצבת אזרח ותיק, מגיעה לאזרחי ישראל שהגיעו לגיל פרישה (62-65 לנשים ו – 67 לגברים) ובהתאם לגובה ההכנסות של התובע. אפשרות נוספת לקבלת קצבת זקנה היא מגיל הזכאות – גיל 70, ללא תלות והשפעה של גובה ההכנסות.

הביטוח הלאומי פטור ממס הכנסה

מהי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי?

חלק ניכר מהזכויות המגיעות לנו מביטוח לאומי קשורות במצבים רפואיים שונים וכפי שהזכרנו, אחד הקריטריונים העיקריים לזכאות לקבלת פיצויים ו/או קצבה מביטוח לאומי הוא שיעור אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לתובע. ומי שקובע למעשה את שיעור אחוזי הנכות הרפואית היא, הוועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי.

הוועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי היא וועדה המורכבת ממזכיר הוועדה ורופא מומחה בתחום הנדון, כאשר תהליך הבדיקה הרפואית מטעם הוועדה מתחלק ל – 3 שלבים עיקריים:

השלב הראשון

בשלב הראשון, רופא הוועדה יעיין בתיק הרפואי שלכם ובמסמכים הרפואיים שצירפתם. לאחר מכן, הרופא יזמין אתכם להיכנס אל חדר הבדיקה ויציג את עצמו בשמו ובתחום מומחיותו.

השלב השני

בשלב השני, תתבצע בדיקת המצב הרפואי שלכם ובמידת הצורך, תקבלו הפניה לבדיקות נוספות.

השלב השלישי

בשלב השלישי והאחרון, רופא הוועדה ייתן את החלטתו ויקבע את אחוזי הנכות הרפואית בהתאם לממצאים.

הביטוח הלאומי

כיצד מתנהל הליך התביעה מול ביטוח לאומי?

בין אם אתם מעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה ובין אם לממש את זכויותיכם הרפואיות האחרות מול ביטוח לאומי, תהליך מימוש הזכויות כרוך בהגשת תביעה לביטוח לאומי. את התביעה והטפסים הנלווים הרלוונטיים, ניתן להגיש באופן מקוון (באתר הביטוח הלאומי) או באחד מסניפי הביטוח הלאומי הקרובים לביתכם.

לאחר הגשת טופס התביעה הרלוונטי והמסמכים הנלווים (פרטים אישיים, פרטי חשבון בנק, מסמכים רפואיים ועוד), תקבלו זימון לוועדה הרפואית, אשר בסופו של תהליך תקבע את מידת זכאותכם לקבלת הפיצויים ו/או הקצבה. כדאי לדעת, כי במקרים בהם נדחתה התביעה שלכם, תוכלו להגיש ערר על ההחלטה ולקבוע דיון חוזר.

פטור ממס הכנסה חברת בשביל הזכויות

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

במידה ואינכם שבעי רצון מהחלטת הביטוח הלאומי (תביעתכם נדחתה / קיבלתם אחוזי נכות בשיעור נמוך), הרי שעומדת בפניכם האפשרות להגיש ערעור על ההחלטה באמצעות אחד מהגופים הבאים – ועדת תביעות לבדיקה מחודשת של ביטוח לאומי או דרך בית הדין לעבודה.

את הפנייה לוועדת התביעות ניתן להגיש בתוך חצי שנה מיום דחיית הבקשה, כאשר את הערעור לבית הדין לעבודה ניתן להגיש תוך שנה מיום ההחלטה הראשונית שהתקבלה מטעם פקיד התביעות. במסגרת זכאותכם לערעור, כדאי לדעת גם כי קיימת לכם הזכות לקבלת סיוע משפטי ללא עלות, מטעם האגף לסיוע משפטי, השייך למשרד המשפטים.

מהי הדרך המומלצת ביותר למימוש הזכויות שלנו מול ביטוח לאומי?

תהליך התביעה למימוש הזכויות מול ביטוח לאומי יכול להיות מסורבל ומתיש ולכן, חשוב ומומלץ להיעזר בשירותיה של חברה מקצועית ומנוסה בתחום – חברת בשביל הזכויות. הידע המקצועי והניסיון רב השנים של חברה מומחית בתחום, יאפשרו לכם להגיש את התביעה בצורה ברורה ומסודרת, באופן שיחסוך לכם זמן יקר ויביא בסופו של דבר למיקסום סיכויי הצלחת התביעה שלכם – קבלת אישור פטור ממס הכנסה, פיצויים ושאר קצבאות.

למעבר לעמוד הפייסבוק שלנו לחץ כאן

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
פרטי המחבר
בשביל הזכויות לוגו
מאמר זה נכתב ע"י צוות 'בשביל הזכויות'

חברת "בשביל הזכויות" הוקמה על בסיס הרצון הבלתי מתפשר שלנו לסייע לכל מי שסובל מבעיה רפואית. וכדי לאפשר לכם לקבל בדיוק את מה שמגיע לכם בצדק ובזכות מרשויות המס והביטוח הלאומי.

בשביל הזכויות - פטור ממס הכנסה
חושבים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה בעקבות זכות רפואית?
יכול להיות מאוד שאתם צודקים, אנחנו כאן 'בשביל הזכויות' שלכם. אנו מזמינים אתכם לבדוק את זכאותכם ללא עלות וללא התחייבות.
מאמרים נוספים
פטור ממס הכנסה
פטור ממס הכנסה

מס הכנסה הוא נטל כלכלי משמעותי על רבים מאזרחי ישראל, מנגד הוא צורך הכרחי שנועד לממן את פעולות הממשלה והוצאות ציבוריות. מדינות חוק מערביות גובות

קרא עוד »
פיצוי חד פעמי לחולי סרטן

אבחון של סרטן הוא טלטלה משמעותית באמצע החיים, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית. טיפולי הסרטן כרוכים לעיתים קרובות בעלויות גבוהות, הן עבור הטיפולים עצמם

קרא עוד »
פטור אישי בשנת 2024
פטור ממס הכנסה בשנת 2024

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל. גובה המס נקבע בהתאם למדרגות מס, כאשר הכנסות גבוהות יותר חייבות במס בשיעור

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה
לבדיקת זכאות ללא התחייבות
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.