למי מגיע פטור ממס הכנסה

למי מגיע פטור ממס הכנסה
תוכן עניינים

פטור ממס הכנסה הוא נושא מורכב ומשמעותי עבור רבים בישראל. קיימות קבוצות שונות באוכלוסייה הזכאיות לפטור, בין אם באופן מלא או חלקי, בהתאם למצב האישי, הרפואי או הכלכלי. ההכרה בזכאות לפטור ממס יכולה להקל משמעותית על הנטל הכלכלי ולאפשר לאנשים להתמודד טוב יותר עם אתגרי החיים. במאמר זה נסקור את הקבוצות העיקריות הזכאיות לפטור ממס הכנסה, כולל אנשים עם מחלה או נכות.

 

קבוצות עיקריות הזכאיות לקבל פטור ממס הכנסה

ישנן מספר קבוצות באוכלוסייה שזכאיות לקבל פטור ממס הכנסה, כולל:

 1. אנשים עם הכנסה נמוכה: אנשים עם הכנסה נמוכה מאוד, אשר נמוכה מסכום מסוים שנקבע בחוק, זכאים לפטור מלא או חלקי ממס הכנסה. סכום זה מתעדכן על ידי רשות המיסים מדיי שנה. מדרגות הכנסה גבוהות יותר זכאיות לפטור חלקי עד לתקרה מסוימת.
 2. אנשים מעל גיל פרישה: פנסיונרים מעל גיל מסוים (62 לנשים, 67 לגברים נכון ל-2023) זכאים להקלות ופטורים ממס על חלק מהכנסתם. למשל, הכנסה מפנסיה וקצבאות עד לסכום של 4,560 ₪ לחודש פטורה ממס. כמו כן, ניתן פטור ממס הכנסה על הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים וקופות גמל עד לתקרה שנתית.
 3. אנשים חולים או עם מוגבלות: מי שחלה במחלה קשה כמו סרטן זכאי לקבל פטור ממס הכנסה. גובה הפטור תלוי בחומרת המחלה. כמו כן, אנשים עם נכות פיזית, נפשית או שכלית מעל אחוז מסוים המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאים לפטורים. גובה הפטור ואופן חישובו תלוי בסוג הנכות, אחוז הנכות ורמת ההכנסה. פירוט מלא יופיע בהמשך המאמר.
 4. מקבלי קצבאות שונות: מקבלי קצבת נכות, שארים, הבטחת הכנסה ואחרות עשויים להיות פטורים ממס הכנסה על חלק מהכנסתם או כולה. למשל, קצבת נכות כללית מלאה מהמוסד לביטוח לאומי פטורה ממס לחלוטין. מקבלי קצבת שארים זכאים לפטור חלקי בהתאם לגובה הקצבה.
 5. עולים חדשים ותושבים חוזרים: עולים חדשים ותושבים חוזרים זכאים לפטור ממס למשך תקופה מסוימת על הכנסות מחו"ל. הפטור ניתן למשך 10 שנים מיום העלייה/החזרה לארץ על הכנסות פאסיביות כמו רווחי הון, דיבידנדים, ריבית ושכר דירה שמקורן מחוץ לישראל.
 6. תושבי יישובים מסוימים: תושבי יישובי פיתוח, יישובי ספר ואזורי עדיפות לאומית מקבלים לעתים הקלות בתשלומי מס. למשל, תושבי אילת ויישובים בערבה זכאים לקבל פטור ממס הכנסה על משכורת עד תקרה מסוימת, וכן פטור מלא על הכנסה מהשכרת דירות באזור.

קבוצות עיקריות הזכאיות לקבל פטור ממס הכנסה

 

מיצוי הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה

על מנת לממש את הזכאות לקבל פטור ממס הכנסה למי שמגיע פטור ממס הכנסה, יש לעמוד בקריטריונים הרלוונטיים ולהגיש בקשה מסודרת לרשות המיסים. הבקשה כוללת מילוי טפסים ייעודיים, כמו טופס 116א' לפטור בגין נכות, וצירוף אישורים מתאימים. חשוב לשים לב כי במקרים מסוימים הפטור אינו ניתן באופן אוטומטי ויש צורך לבקש אותו מדי שנה מחדש. כדאי גם לבדוק את השילוב בין הזכאות לפטור לבין הטבות מס אחרות כמו נקודות זיכוי. לעתים קבלת פטור מבטלת את הזכאות לנקודות זיכוי מסוימות או להיפך. במקרים אלו יש לבחון מה יותר כדאי בהתאם למצב הספציפי. בנוסף, יש לזכור כי קבלת פטור ממס עלולה להשפיע על זכאות לקצבאות וסיוע מגופים אחרים כמו המוסד לביטוח לאומי, משרד הבינוי והשיכון ועוד. לכן, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני ממומחה בתחום לפני קבלת ההחלטה.

 

פטור ממס עקב מחלה או נכות

בהקשר של למי מגיע פטור ממס הכנסה, אחת הקבוצות המשמעותיות הזכאיות לפטור ממס הכנסה היא של אנשים הסובלים ממחלה קשה או נכות. הפטור נועד לסייע בהתמודדות עם ההוצאות הרפואיות והקשיים הכלכליים הנובעים ממצבם. על מנת לקבל את הפטור, על האדם לעמוד במספר תנאים:

 1. נכות בשיעור של 90% לפחות: האדם נדרש להיות מוכר כבעל נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה על ידי המוסד לביטוח לאומי או רשות רפואית מוסמכת אחרת. שיעור הנכות נקבע בהתאם לסעיפי הליקוי השונים בספר הליקויים של הביטוח הלאומי ולמבחנים תפקודיים.
 2. אי כושר להשתכר: בנוסף לנכות הרפואית, על האדם להיות מוגדר כבעל אי כושר להשתכר (או לעבוד) בשיעור של 100%. כלומר, מצבו אינו מאפשר לו להשתלב בעבודה ולפרנס את עצמו. במקרים חריגים, גם נכות רפואית של 80% ומעלה יחד עם אי כושר של 80% ומעלה יכולה לזכות בפטור חלקי.
 3. הכנסה מוגבלת: גם אם האדם עומד בשני הקריטריונים הראשונים, הזכאות לפטור תלויה ברמת ההכנסה. נכון לשנת המס 2023, תקרת ההכנסה המאפשרת פטור מלא עומדת על 628,920 ₪ בשנה. מעל סכום זה ועד הכנסה של 734,280 ₪ יינתן פטור חלקי. המשמעות היא שעד הסכום הראשון לא ישולם כלל מס, ועל החלק שבין שתי התקרות ישולם מס בשיעור מופחת של 10% בלבד.
 4. מקור ההכנסה: הפטור ניתן רק על הכנסות פאסיביות כמו קצבאות, פנסיה, רנטה וכדומה. הכנסות אקטיביות כמו משכורת מעבודה (במקרים של אי כושר חלקי) או רווחי הון אינן פטורות ממס. ישנם גם מקורות הכנסה נוספים עליהם לא יחול הפטור, כמו הכנסה משכר דירה למגורים.
 5. הגשת בקשה ואישורים: לשם קבלת הפטור יש להגיש בקשה פרטנית לפקיד השומה תוך צירוף אישורים רפואיים מתאימים מהמוסד לביטוח לאומי או ועדות רפואיות מוסמכות אחרות. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 116א' ולצרף אליו את טופס 127 (אישור על אחוזי נכות). יש להקפיד על הגשה מסודרת של המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.

פטור ממס עקב מחלה או נכות

 

פטור ממס במקרה של מחלה קשה

למי מגיע פטור ממס הכנסה, בנוסף לאלה שמנינו? פטור ממס בגין מחלה קשה ניתן במקרים מסוימים גם ללא צורך באחוזי נכות גבוהים. על המחלה להיכלל ברשימת המחלות הקשות שנקבעה בתקנות מס הכנסה, הכוללת בין היתר סרטן, איידס, טרשת נפוצה (MS), דמנציה, ALS, פרקינסון ועוד. במצב זה, גם אם אחוזי הנכות נמוכים מ-90%, תינתן אפשרות לפטור ממס על הכנסות פאסיביות עד לתקרה השנתית המתעדכנת מדיי שנה. התנאי לכך הוא שהמחלה הקשה מונעת מהאדם להשתכר למחייתו בכל עבודה שהיא, או שכושר ההשתכרות שלו נפגע בלפחות 80%. ההוכחה למצבו של החולה תעשה באמצעות הגשת מסמכים רפואיים מרופאים מומחים ותיעוד היסטוריה רפואית. במקרים אלו פקיד השומה רשאי לאשר את הבקשה לפטור גם ללא אישור אחוזי נכות פורמליים מהמוסד לביטוח לאומי.

פטור ממס במקרה של מחלה קשה

 

חשיבות הפטור ממס לאנשים עם מוגבלות

הפטור ממס הכנסה מהווה הקלה משמעותית עבור אנשים עם מחלות קשות ונכויות ממספר סיבות:

 • הוא מאפשר להם לשמור על רמת הכנסה גבוהה יותר ולכסות את ההוצאות הרפואיות הכרוכות במצבם, כמו טיפולים, ציוד, תרופות, שיקום וכדומה.
 • במציאות בה אנשים עם מוגבלויות מתמודדים עם חסמים תעסוקתיים ועלויות מחייה גבוהות בשל מצבם, הפטור ממס מסייע להבטיח רמת חיים בסיסית בכבוד.
 • הוא גם מקל על בני המשפחה המטפלים בהם ומפחית את הצורך להסתמך על תמיכה כלכלית חיצונית.
 • מבחינה ציבורית, פטור זה מבטא את האחריות של החברה כלפי אוכלוסיות מוחלשות ואת עקרון הסולידריות. המדינה מכירה בכך שלמוגבלות יש השפעה כלכלית ניכרת, ומספקת כלים להתמודד עם השלכותיה.

תהליך מורכב דורש סיוע מקצועי

עם זאת, תהליך הוכחת הזכאות לפטור ממס הכנסה יכול להיות מורכב ובירוקרטי. הוא דורש איסוף מסמכים ואישורים רבים והגשת בקשות לרשויות שונות. לא תמיד המידע זמין ונגיש, ולעתים יש סתירות או חוסר בהירות בהנחיות. לכן חשוב להיעזר בגורמים מקצועיים כמו רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין המתמחים בתחום זכויות אנשים עם מוגבלות על מנת למצות את מלוא הזכויות המגיעות. בעלי מקצוע אלו יכולים לסייע באיסוף המסמכים הנדרשים, בחישוב גובה הפטור, במילוי הטפסים ובליווי מול הרשויות. הם גם יוכלו לתת מענה במצבים מורכבים יותר כמו שילוב בין הפטור לבין הטבות מס אחרות.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
פרטי המחבר
בשביל הזכויות לוגו
מאמר זה נכתב ע"י צוות 'בשביל הזכויות'

חברת "בשביל הזכויות" הוקמה על בסיס הרצון הבלתי מתפשר שלנו לסייע לכל מי שסובל מבעיה רפואית. וכדי לאפשר לכם לקבל בדיוק את מה שמגיע לכם בצדק ובזכות מרשויות המס והביטוח הלאומי.

בשביל הזכויות - פטור ממס הכנסה
חושבים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה בעקבות זכות רפואית?
יכול להיות מאוד שאתם צודקים, אנחנו כאן 'בשביל הזכויות' שלכם. אנו מזמינים אתכם לבדוק את זכאותכם ללא עלות וללא התחייבות.
מאמרים נוספים
פיצוי חד פעמי לחולי סרטן

אבחון של סרטן הוא טלטלה משמעותית באמצע החיים, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית. טיפולי הסרטן כרוכים לעיתים קרובות בעלויות גבוהות, הן עבור הטיפולים עצמם

קרא עוד »
פטור אישי בשנת 2024
פטור ממס הכנסה בשנת 2024

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל. גובה המס נקבע בהתאם למדרגות מס, כאשר הכנסות גבוהות יותר חייבות במס בשיעור

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה
לבדיקת זכאות ללא התחייבות
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.