פטור ממס הכנסה בשנת 2024

פטור אישי בשנת 2024
תוכן עניינים

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל. גובה המס נקבע בהתאם למדרגות מס, כאשר הכנסות גבוהות יותר חייבות במס בשיעור גבוה יותר. במקרים מסוימים, יחידים עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה. פטור זה פוטר את היחיד מתשלום מס על הכנסותיו עד סכום מסוים. המאמר יפרט על פטור ממס הכנסה בשנת 2024, על סוגי הפטור השונים ומי זכאי לכך.

 

סוגי פטורים ממס הכנסה

קיימים מספר סוגים של פטורים ממס הכנסה, ביניהם:

 • פטור אישי – פטור זה ניתן לכל יחיד והוא נקבע בהתאם לגיל, לסטטוס המשפחתי ולמצב בריאותי.
 • פטור בגין הכנסה מיגיעה אישית – פטור זה ניתן בגין הכנסות מעבודה והוא נקבע בהתאם לגובה ההכנסה
 • פטור בגין הכנסות שלא מיגיעה אישית – פטור זה ניתן בגין הכנסות מריבית, דמי שכירות, ריבית על פיצויים ועוד.
 • פטורים מיוחדים  -קיימים פטורים מיוחדים נוספים, ניתנים למי שזכאי להם, כגון, פטור לנכים, פטור לעולים חדשים, פטור לתרומות ועוד. בשנת 2024, הפטור על קצבה מזכה בפנסיה למשל, הוא 52% מתקרת הקצבה המזכה (9,430 ש"ח לחודש).

 

פטור אישי בשנת 2024

בשנת 2024, גובה הפטור האישי נקבע בהתאם לגיל, לסטטוס המשפחתי ולגובה ההכנסה.

 • יחיד- 2,904 ש"ח לחודש (34,848 ש"ח לשנה).
 • זוג נשוי-  4,356 ש"ח לחודש (52,272 ש"ח לשנה).
 • הורה יחיד- 3,630 ש"ח לחודש (43,560 ש"ח לשנה).
 • נקודות זיכוי נוספות- זכאים נוספים, כגון ילדים, נכים וקשישים, עשויים לזכות את היחיד בנקודות זיכוי נוספות, המגדילות את הפטור. למשל, יחידים מעל גיל 60 זכאים לפטור מוגדל.

 

פטור בגין הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2024

בשנת 2024, גובה הפטור בגין הכנסה מיגיעה אישית נקבע בהתאם לגובה ההכנסה.

 • עד 7,010 ש"ח לחודש- פטור מלא.
 • 7,011-10,060 ש"ח לחודש 10% – מס.
 • 10,061-16,150 ש"ח לחודש – 14% מס.
 • 16,151-22,440 ש"ח לחודש 20% – מס.
 • 22,441-46,690 ש"ח לחודש – 31% מס.
 • מעל 46,690 ש"ח לחודש- 35% מס.

 

פטור בגין הכנסות שלא מיגיעה אישית בשנת 2024

בשנת 2024, גובה הפטור בגין הכנסות שלא מיגיעה אישית נקבע בהתאם לסוג ההכנסה:

 • ריבית28,100 – ש"ח לשנה. מדובר על פטור מריבית של פיקדונות שקליים לטווח ארוך, פטור על ריבית מפיקדונות מיוחדים, כגון פיקדוני נאמנות ופטור על ריבית מאיגרות חוב ממשלתיות.
 • דמי שכירות5,654 – ש"ח לחודש או 67,848 ₪ לשנה (לדירה יחידה).
 • ריבית על פיצויים337,200 – ש"ח לשנה.

 

פטורים מיוחדים

קיימים פטורים מיוחדים נוספים הניתנים למי שזכאי להם, כגון:

 • פטור לנכים – נכים זכאים לפטור ממס הכנסה בהתאם לאחוז הנכות שלהם. 90% נכות של חצי שנה לפחות ועל לקות אחת של 40% מעניקים פטור מלא.
 • פטור לחיילים משוחררים – בשנה הראשונה לאחר השירות.
 • פטור לעולים חדשים – עולים חדשים זכאים לפטור ממס הכנסה לתקופה מסוימת.
 • פטור לתרומות – תרומות למוסדות ציבוריים מזכות את התורם בזיכוי ממס.
 • הכנסה ממלגות – פטור ממס הכנסה על מלגות מחקר, עד לסכום של 109,000 ש"ח לשנה.

 

פטור ממס לסטודנטים

סטודנטים זכאים להטבות מס רבות, ביניהם פטורים ממס הכנסה. להלן סקירה של הפטורים העיקריים בשנת 2024:

נקודות זיכוי

 • סטודנטים לתואר ראשון זכאים לנקודת זיכוי אחת עבור כל שנת לימודים, עד 3 שנים.
 • סטודנטים לתואר שני זכאים ל-2 נקודות זיכוי עבור כל שנת לימודים, עד 2 שנים.
 • סטודנטים לתואר שלישי זכאים ל-3 נקודות זיכוי עבור כל שנת לימודים.
 • סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני או שלישי זכאים ל-2 נקודות זיכוי עבור כל שנת לימודים.
 • סטודנטים הלומדים לתואר ברפואה או ברפואת שיניים זכאים ל-3 נקודות זיכוי עבור כל שנת לימודים, עד 7 שנים.

פטור על מלגות

 • מלגות לימודים פטורות ממס הכנסה, עד סכום של 72,000 ש"ח לשנה.
 • סכום הפטור מותאם לגובה ההכנסה.

פטור על הכנסות מיגיעה אישית

 • סטודנטים זכאים לפטור ממס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית, עד סכום של 6,324 ש"ח לחודש (75,888 ש"ח לשנה).
 • סכום הפטור מותאם לגובה ההכנסה.

תנאים נוספים

 • זכאות לפטורים מותנית בהצגת אישור לימודים תקף.
 • סטודנטים חייבים להגיש דיווח שנתי לרשות המיסים.

Additional conditions

 

פטורים ממס הכנסה לתאגידים

 • פטור לתאגידים קטנים – תאגידים קטנים, שעומדים בתנאים מסוימים, זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • פטור לעמותות – עמותות ומוסדות ללא כוונות רווח, זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • פטורים נוספים – קיימים פטורים נוספים ממס הכנסה, עבור תאגידים כמו חברות סטארט-אפ, חברות פיננסיות ועוד.

 

השינויים שחלו בשנת 2024

 • הגדלת הפטור האישי – סכום הפטור האישי הוגדל מ-2,810 ש"ח לחודש (33,720 ש"ח לשנה) ל-2,904 ש"ח לחודש (34,848 ש"ח לשנה).
 • הרחבת הפטור על הכנסות משכר דירה – הפטור על הכנסה משכר דירה מדירה יחידה הורחב עד סכום של 5,654 ש"ח לחודש (67,848 ש"ח לשנה).
 • הוספת פטור חדש – נוסף פטור חדש עבור הורים לילדים בגיל 13-18.

 

פטור חדש עבור הורים לילדים בגיל 13-18

הפטור נותן נקודת זיכוי אחת לכל הורה עבור כל ילד בגילים אלו.

משמעות הפטור

 • פטור ממס הכנסה מקנה להורים הטבת מס של 235 ש"ח לחודש (2,820 ש"ח לשנה) עבור כל ילד בגיל 13-18.
 • ההטבה ניתנת לכל הורה, גם אם שני ההורים עובדים.
 • סכום ההטבה הכולל לשני הורים עבור ילד אחד הוא 470 ש"ח לחודש (5,640 ש"ח לשנה).

תנאי הזכאות

 • ילד בגיל 13-18.
 • הורה עובד ששילם מס הכנסה במהלך השנה.
 • אין צורך בהוכחת הכנסה מינימלית.

השפעת הפטור

 • הפטור צפוי להקל על הנטל הכלכלי של הורים לילדים בגיל 13-18.
 • הפטור צפוי להגדיל את שכר הנטו של הורים אלו.
 • הפטור צפוי לתרום לצמצום פערים חברתיים.

חשוב לציין

 • הפטור הוא זמני ויינתן רק בשנת 2024.
 • ייתכן שהפטור יתוקן או יבוטל בהמשך.

הטבות מס נוספות

הורים לילדים זכאים להטבות מס נוספות, כגון, נקודות זיכוי עבור ילדים קטנים עד גיל 6.

Additional tax benefits

 

פטור לנכים

פטור ממס הכנסה לנכים, בהתאם לאחוזי הנכות שלהם:

 • 100% נכות – פטור מלא ממס הכנסה.
 • 90% נכות – פטור ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית עד תקרה מסוימת (81,960 ש"ח בשנת 2024).
 • 75%-89%נכות – הקלות במס על קופות גמל.

תנאי הזכאות:

 • קביעת נכות של 90% ומעלה על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה) שאינה עולה על תקרה מסוימת (81,960 ש"ח בשנת 2024).

Eligibility conditions

 

מה חשוב לדעת?

 • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס בנוגע לזכאותכם לפטורים ממס הכנסה.
 • ניתן למצוא מידע נוסף על פטור ממס הכנסה באתר רשות המיסים.
 • הפטור ממס הכנסה משתנהמעת לעת, ויש להתעדכן בהם באופן שוטף.
 • קיימים תנאים רבים לקבלת פטור ממס הכנסה וחשוב לוודא שעומדים בכל התנאים.

 

סיכום

פטורים ממס הכנסה הם כלי חשוב להפחתת נטל המס על יחידים ותאגידים. חשוב להכיר את סוגי הפטורים השונים ואת תנאי הזכאות להם, כדי לנצלם בצורה מיטבית. השינויים שחלו בשנת 2024 עשויים להשפיע על זכאותכם לפטורים ממס הכנסה. לכן, חשוב להתעדכן ולברר את זכאותכם.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
פרטי המחבר
בשביל הזכויות לוגו
מאמר זה נכתב ע"י צוות 'בשביל הזכויות'

חברת "בשביל הזכויות" הוקמה על בסיס הרצון הבלתי מתפשר שלנו לסייע לכל מי שסובל מבעיה רפואית. וכדי לאפשר לכם לקבל בדיוק את מה שמגיע לכם בצדק ובזכות מרשויות המס והביטוח הלאומי.

בשביל הזכויות - פטור ממס הכנסה
חושבים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה בעקבות זכות רפואית?
יכול להיות מאוד שאתם צודקים, אנחנו כאן 'בשביל הזכויות' שלכם. אנו מזמינים אתכם לבדוק את זכאותכם ללא עלות וללא התחייבות.
מאמרים נוספים
פיצוי חד פעמי לחולי סרטן

אבחון של סרטן הוא טלטלה משמעותית באמצע החיים, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית. טיפולי הסרטן כרוכים לעיתים קרובות בעלויות גבוהות, הן עבור הטיפולים עצמם

קרא עוד »
פטור אישי בשנת 2024
פטור ממס הכנסה בשנת 2024

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל. גובה המס נקבע בהתאם למדרגות מס, כאשר הכנסות גבוהות יותר חייבות במס בשיעור

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה
לבדיקת זכאות ללא התחייבות
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.