פטור ממס הכנסה לנכה עם חברת בשביל הזכויות

פטור ממס הכנסה לנכה
תוכן עניינים

פטור ממס הכנסה לנכה עם חברת בשביל הזכויות 

מס הכנסה משמש כמקור הכנסה משמעותי לממשלות בכל העולם, ומאפשר להן לממן שירותים ציבוריים המשרתים את האזרחים.

עם זאת, מדינות רבות מכירות בצורך לספק סיוע ממוקד לקבוצות ספציפיות בתוך האוכלוסייה, כגון נכים, כדי להבטיח את רווחתם הכלכלית. אצלנו בישראל ניתן לקבל לפטור ממס הכנסה לאזרחים המוגדרים כנכים.

במאמר הקרוב נעמיק ברעיון של פטור ממס הכנסה לנכה, נכיר את הרשויות האחראיות להקלה על התהליך לקבלת הפטור, מהו תהליך הגשת הבקשה לפטור, ומהו תפקידם של גורמי סיוע מקצועיים

מה זה פטור ממס הכנסה?

פטור ממס הכנסה מתייחס להוראה חוקית המזכה אזרחים בפטור מתשלום חלקי או פטור מתשלום מלא שם התחייבויותיהם למס הכנסה. כמו כן, פטור ממס הכנסה נועד לעתים קרובות לספק הקלה כלכלית לאנשים המתמודדים עם אתגרים או נסיבות ספציפיות, כמו נכות, ומטרתו להבטיח את היציבות הכלכלית של המתמודדים עם מצבי החיים האלו.

פטור ממס הכנסה לנכה

פטור ממס הכנסה לנכים

כאמור, מדינת ישראל מכירה בחשיבות התמיכה באנשים עם מוגבלות ובתאם מעניקה זכאות לפטור ממס הכנסה לנכים תחת תנאים מסוימים. פטור לנכים ממס הכנסה נובע מהבנה שאזרחים שמתמודדים עם מגבלות ניצבים בפני אתגרים בכל מישורי החיים, וכן מכך שברוב המקרים נכות מביאה להוצאות כספיות רבות, כך שהפטור ממס הכנסה מסייע בהיבט הזה.

מי זכאי לפטור ממס הכנסה לנכים?

כדי לקבל פטור ממס הכנסה עבור נכות, ישנם מספר תנאים שצריך לעמוד בהם. לפי פקודת המס, אלו המקרים אשר מסגרתם ניתן לקבל פטור ממס הכנסה:

  • עיוורון.
  • כאשר נקבעים 100% נכות כתוצאה מבעיה רפואית.
  • כאשר נקבעים 90% נכות מצטברים כתוצאה ממספר בעיות רפואיות, כך שלפחות אחת מהבעיות מזכה בלפחות 40% נכות.
  • כאשר נקבעים 90% נכות מצטברים וכאשר קיימת זכאות לקבלת לתגמול חודשי לפי חוק הנכים או לנפגעי פעולות איבה – ניתן לקבל פטור ממס הכנסה גם בלי בעיה שמזכה ב-40% נכות.

פטור ממס הכנסה לנכה בשביל הזכויות

איך מקבלים פטור ממס הכנסה לנכה?

הרשות האחראית למתן פטור ממס הכנסה לנכים היא המוסד לביטוח לאומי. בין תפקידו הרבים, הביטוח הלאומי הוא מוסד הממלא תפקיד מרכזי במתן קצבאות לאזרחים הזכאים לכך, לרבות צורות שונות של סיוע כספי לנכים. כמו כן, נכים יכולים לבקש הכרה בנכותם מהביטוח הלאומי. הכרה בנכות מצד הביטוח הלאומי היא צעד קריטי בדרך לקבלת  צורות שונות של תמיכה ממוסדות המדינה, כמו גם קבלת פטור ממס הכנסה. תהליך קבלת ההכרה בנכות כרוך במספר שלבים שמבקש ההכרה צריך לקיים, במהלכם יוכרע אם אכן קיימת נכות, כמה אחוזי נכות והשפעתם על ההטבות השונות שניתן לקבל בהתאם. כדאי לעשות סדר, ריכזנו עבורכם את השלבים לקבלת פטור ממס הכנסה, החל בהגשת הבקשה ועד קבלת הפטור המיוחל:

1.    הגשת בקשה

השלב הראשון כולל הגשת בקשה להכרה בנכות למוסד לביטוח לאומי. בקשה זו יכולה להישלח על ידי המבקש עצמו או על ידי נציגו החוקי, כמו בן משפחה או אפוטרופוס חוקי, וכן על ידי גוף סיוע מקצועי, כמו חברת בשביל הזכויות. את טופס הבקשה ניתן לקבל מסניפי ביטוח לאומי השונים או באינטרנט דרך האתר הרשמי שלהם. יחד עם טופס הבקשה הרשמי, על המבקש לספק תיעוד רפואי מקיף ורלוונטי התומך בטענת הנכות. תיעוד זה כולל בדרך כלל דוחות רפואיים, הערכות מומחים וטפסים רלוונטיים אחרים מאנשי מקצוע מוסמכים בתחום הבריאות.

2.    ועדה רפואית של הביטוח הלאומי

התיעוד הרפואי שהגיש המבקש נבדק בקפידה על ידי אנשי מקצוע רפואיים במוסד לביטוח לאומי. אנשי מקצוע אלו מתמחים בהערכת לקויות והשפעתן על חיי היומיום של אנשים. נוסף על כך, במקרים מסוימים המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמבקש לעבור בדיקה רפואית על ידי רופא מטעם ביטוח לאומי. בדיקה זו נועדה לספק תובנות נוספות לגבי אופי וחומרתה של הלקות וכן על קבלת ההחלטה הסופית.

3.    הערכת חומרת הנכות

על סמך התיעוד הרפואי ועל סמך הבדיקות שביצעו הרופאים מטעמם של הביטוח הלאומי הועדה הרפואית מעריכה את חומרת הנכות של המבקש. כמו כן, הערכה זו מביאה בחשבון גורמים שונים, לרבות האבחנה הרפואית, ההשפעה על הפעילות היומיומית וסיכויי ההחלמה העתידיים. נוסף על כל אלו, הועדה הרפואית מעריכה את המגבלות התפקודיות הנגרמות מהנכות. זה כולל הערכת יכולתו של המבקש לבצע משימות הקשורות בניידות, עבודה, תקשורת עם אחרי והיבטים חיוניים אחרים בחיי היומיום.

4.    קבלת החלטה

לאחר השלמת ההערכה בדבר חומרת הנכות על ידי הועדה הרפואית, הביטוח הלאומי מעביר את החלטתו בדבר ההכרה בנכות למבקש. כאמור, החלטה זו מבוססת על הערכת התיעוד הרפואי, תוצאות הבדיקות השונות וחומרת ההשפעה של הנכות. כמו כן, ההחלטה יכולה להביא לאחת משתי תוצאות: אישור הכרה בנכות או שלילת הכרה. אם יאושר, המבקש מוכר רשמית כבעל נכות כהגדרתו בקריטריונים של המוסד לביטוח לאומי. בהתאם, במידה ואחוזי הנכות שהתקבלו הם כאלו העומדים בתנאים לקבלת פטור ממס הכנסה, יוכל המבקש לפנות למס הכנסה ולממש את הזכאות שלו לקבלת הפטור.

5.    ערעור במקרה של סירוב

במקרים בהם הבקשה נדחית, עומדת למבקש הזכות לערער על ההחלטה. הליך הערעור כרוך בהגשת מסמכים נוספים או מידע שעשוי לחזק את התביעה להכרה בנכות. במסגרת תהליך הערעור, המוסד לביטוח לאומי בוחן את המידע הנוסף שנמסר במהלך הליך הערעור ומעריך מחדש את הבקשה. אם הראיות הנוספות תומכות בהכרה בנכות, ההחלטה עלולה להשתנות כך שהמבקש יוכר על ידי הביטוח הלאומי כבעל נכות רשמית.

6.    מימוש הזכאות

לאחר מתן הכרה בנכות, הנכה הופך זכאי לשירותי תמיכה והטבות שונות הניתנים על ידי המוסד לביטוח לאומי, זאת כתלות בחומרת הנכות שנקבעה ובאחוזי הנכות הרשמיים. כמו כן, הטבות אלו יכולות לכלול סיוע כספי חודשי, שירותי שיקום, פטור ממס הכנסה, הכשרה מקצועית וגישה לטיפולים ותרופות רפואיות מסובסדות.

אישור פטור ממס הכנסה לנכה

איך ניתן להקל על התהליך?

כפי שניתן להבין, תהליך בהקשה לקבלת הפטור ממס הכנסה לנכים הוא תהליך מורכב ומסועף. נוסף על כך, עבור אזרחים שמתמודדים עם נכות התהליך עשוי להיות מורכב אף יותר, שכן פעולות מסוימות עשויות להיות מאתגרות יותר עבורם ולדרוש מהם משאבים רבים. חשוב לציין, ניתן לעשות את התהליך הזה לבד ולא קיימת חובה כלשהי לבצע אותו באמצעות ליווי כזה או אחר, אך אין ספק שהבחירה בסיוע מקצועי שילווה היא התהליך הזה יכולה לשחק תקפיד משמעותי כדי להקל על התהליך וכדי להעלות את הסיכוי לקבלת הפטור.

סיוע מקצועי לקבלת פטור ממס הכנסה עבור נכה

בעת התחלת תהליך של קבלת הטבות עבור נכות, סיוע מטעם חברה מובילה בתחום, כמו חברת בשביל הזכויות, יכולה להעניק ערך חסר תחליף. שכן, חברה ייעודית שמכירה את התקנות, הדרישות והנהלים יודעת איך להדריך במומחיות את אלו שרוצים להגיש בקשה, ולהבטיח שכל התיעוד הדרוש יוגש במדויק. על ידי קבלת סיוע מגוף מקצועי, המבקשים יכולים להפחית באופן משמעותי את הסיכון לטעויות או חוסרים שעלולים להוביל לעיכובים או אפילו לדחייה. כמו כן, חברה כזו מחזיקה בידע עדכני בנוגע לכל שינוי בחקיקה או בקריטריונים לקבלת פטור, מה שמאפשר לה להתאים את הליווי למצבו הייחודי של כל מבקש, ולהגדיל את הסיכויים להצלחת הבקשה.

איך בוחרים סיוע מתאים?

אם אתם מעוניינים בקבלת סיוע מקצועי לקבלת פטור ממס הכנסה עבור נכות, בחירת הליווי הנכון חשובה למדי. כדי להבטיח בחירה נכונה, כדאי לקחת מספר שיקולים עיקריים:

·      מוניטין החברה

העדיפו חברות מכובדות ומוכרות עם רקורד מוכח וביקורות חיוביות מלקוחות קודמים. לשם כך, חקרו את המוניטין שלהן, כמו גם את תנאי הליווי שהם מציעים, זאת כדי להבטיח בחירה בחברה שתתן את המענה לו אתם זקוקים לאורך התהליך.

·      התאמה אישית

הגדירו מראש את ההעדפות והצרכים שלכם בצורה ברורה לפני פנייה לחברות ליווי פוטנציאליות. שכן, תקשורת יעילה לגבי הצרכים שלכם תוביל להתאמה אישית מדויקת יותר, כך גם תוכלו לדעת אם החברה אכן יכולה להעניק שירות שמתאים למקרה הספציפי שלכם.

·      כימיה טובה על גורמי הליווי

לבסוף, סמכו על האינסטינקטים שלכם והתחילו בתהליך רק אם אתם מרגישים בנוח עם המלווים העתידיים שלכם. חשוב לזכור, התהליך עשוי להימשך זמן מה וכדאי לעשות זאת כשלצידכם אנשים שנעים לכם להתנהל מולם, וכן כאלו שתוכלו לסמוך עליהם.

 

פטור ממס הכנסה חברת בשביל הזכויות

לסיכום – אל תתפשרו על מה שמגיע לכם

פטור ממס הכנסה לנכים הוא מרכיב מכריע במחויבות של המדינה לשילוב חברתי ומתן רווחה כלכלית לאנשים עם מוגבלות. על ידי מתן הקלה מחובות מס הכנסה, אנשים נכים יכולים לעמוד בצורה טובה יותר בעלויות הנוספות הקשורות למצבם ולנהל חיים מספקים.

כדי לזכות בהטבות הללו, צריך לגשת לתהליך רשמי מול הביטוח הלאומי, לעבור מספר שלבים ולקוות שהם יכירו במצב ויעניקו את האישורים הנדרשים.

אז אם אתם ניצבים לקראת בקשה להכרה רשמית בנכות ולקבת פטור ממס הכנסה, אל תתפשרו על מה שמגיע לכם והחלו התהליך עוד היום.

למעבר לעמוד הפייסבוק שלנו לחץ כאן

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
פרטי המחבר
בשביל הזכויות לוגו
מאמר זה נכתב ע"י צוות 'בשביל הזכויות'

חברת "בשביל הזכויות" הוקמה על בסיס הרצון הבלתי מתפשר שלנו לסייע לכל מי שסובל מבעיה רפואית. וכדי לאפשר לכם לקבל בדיוק את מה שמגיע לכם בצדק ובזכות מרשויות המס והביטוח הלאומי.

בשביל הזכויות - פטור ממס הכנסה
חושבים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה בעקבות זכות רפואית?
יכול להיות מאוד שאתם צודקים, אנחנו כאן 'בשביל הזכויות' שלכם. אנו מזמינים אתכם לבדוק את זכאותכם ללא עלות וללא התחייבות.
מאמרים נוספים
פיצוי חד פעמי לחולי סרטן

אבחון של סרטן הוא טלטלה משמעותית באמצע החיים, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית. טיפולי הסרטן כרוכים לעיתים קרובות בעלויות גבוהות, הן עבור הטיפולים עצמם

קרא עוד »
פטור אישי בשנת 2024
פטור ממס הכנסה בשנת 2024

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל. גובה המס נקבע בהתאם למדרגות מס, כאשר הכנסות גבוהות יותר חייבות במס בשיעור

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה
לבדיקת זכאות ללא התחייבות
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.