פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות

סיוע מקצועי
תוכן עניינים

מערכת המס בישראל מכירה בכך שלאנשים עם מוגבלויות או מחלות מסוימות עשויים להיות צרכים מיוחדים וקשיים כלכליים נוספים. כדי להקל על נטל המס עבור אוכלוסיות אלה, החוק מאפשר פטור או הקלות ממס הכנסה במקרים מסוימים. הזכאות לפטור מבוססת על רשימה של מצבים רפואיים ומחלות שנקבעו בתקנות מס הכנסה. במאמר זה נסקור את הרשימה, את תנאי הזכאות ואת התהליך לקבלת פטור ממס הכנסה.

 

רשימת המחלות והמצבים הרפואיים

רשימת המחלות והמצבים הרפואיים המאפשרים פטור ממס הכנסה בישראל כוללת מגוון רחב של אבחנות, המשפיעות על תחומי תפקוד שונים:

 • עיוורון, מחלת פרקינסון וטרשת נפוצה מחלות אלה פוגעות במערכת העצבים המרכזית ועלולות לגרום לקשיים מוטוריים, חושיים וקוגניטיביים.
 • דיאליזה כלייתית, הנובעת מאי-ספיקת כליות כרונית, מחייבת טיפול ממושך ומורכב הכרוך בהשקעת זמן ומשאבים רבים.
 • הרשימה מתייחסת גם למחלות כרוניות ודלקתיות, כגון מחלת קרוהן, הפוגעת במערכת העיכול, וגזזת ממארת, מחלה אוטואימונית הפוגעת בעור ובריריות. אנשים עם מחלות אלה נדרשים לעתים קרובות לטיפול תרופתי מורכב, הכולל תרופות אימונוסופרסיביות ואנטי-דלקתיות, ועשויים להזדקק לאשפוזים חוזרים ולניתוחים.
 • תסמונות שונות, כגון תסמונת טורט, תסמונת רט ותסמונת פוסט פוליו, אף הן נכללות ברשימת הזכאות לפטור ממס. תסמונות אלה מתאפיינות בשילוב של סימפטומים נוירולוגיים, התפתחותיים והתנהגותיים, ועשויות להשפיע באופן משמעותי על איכות החיים ועל יכולת התפקוד של מבקש פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות ושל בני משפחתו.
 • הרשימה המלאה של המחלות והמצבים הרפואיים המאפשרים פטור ממס הכנסה היא מקיפה ומפורטת יותר. כל מקרה נבחן לגופו על ידי הרשויות המוסמכות, בהתבסס על חומרת המצב הרפואי ועל השפעתו על תפקודו של הפרט. ההכרה בצרכים המיוחדים של אנשים עם מחלות ומוגבלויות מסוימות, באמצעות פטור ממס ושירותים נוספים, מהווה צעד חשוב בקידום השוויון וההכלה בחברה הישראלית.
 • רשימת המחלות המאפשרות פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות כוללת גם הפרעות נוירולוגיות ותסמונות, כגון תסמונת פוסט פוליו, תסמונת טורט ותסמונת רט. הפרעות אלה משפיעות על תפקוד מערכת העצבים ועלולות לגרום למגוון של סימפטומים, כולל קשיים מוטוריים, הפרעות בתקשורת ובהתנהגות וקשיים קוגניטיביים.
 • גם אובדן שיניים וכוויות קשות מאפשרים הענקת פטור מתשלום מס הכנסה. באופן חלקי או מלא. הליכים נוספים כוללים השתלת לסת, דלקת כרום המוח, ניתוח החלפת מפרק, השתלת קרנית עין ועוד. המשותף לכל המקרים האלה היא העובדה כי מדובר במחלות או הליכים זמניים שאפשר להחלים מהם בסופו של דבר, אך הם מצריכים תקופות התאוששות ארוכות במהלכן ניתן לקבל פטור ממס הכנסה.

רשימת המחלות והמצבים הרפואיים

 

הליך הגשת הבקשה לפטור ממס

הליך הגשת הבקשה המאפשר פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות מחייב פנייה מסודרת לרשויות המס, תוך הצגת מסמכים ואישורים רלוונטיים:

 • הצעד הראשון הוא להגיש בקשה לפקיד השומה באזור המגורים של המבקש. לבקשה יש לצרף אישורים רפואיים מפורטים, הכוללים את האבחנה המדויקת, את חומרת המצב ואת השפעתו על יכולת התפקוד והעבודה של הפרט.
 • האישורים הרפואיים צריכים להיות חתומים על ידי רופאים מומחים בתחום הרלוונטי, כגון נוירולוגים, ראומטולוגים או פסיכיאטרים, בהתאם לסוג המחלה או המצב הרפואי. במקרים מסוימים, ייתכן שיידרשו גם מסמכים נוספים, כגון דוחות רפואיים, תוצאות בדיקות או סיכומי אשפוז.
 • לאחר הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים, פקיד השומה יבחן את המקרה ויקבל החלטה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק ובתקנות. במידת הצורך, רשאי פקיד השומה לדרוש מסמכים או הבהרות נוספות, או להפנות את המבקש לוועדה רפואית לצורך הערכה מעמיקה יותר של מצבו.
 • תהליך הטיפול בבקשה עבור פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות עשוי להימשך מספר שבועות או חודשים, בהתאם למורכבות המקרה ולעומס העבודה של רשויות המס. בתקופה זו, חשוב לעקוב אחר ההתקדמות ולהיות זמין למתן מענה לבקשות נוספות מצד פקיד השומה.

הליך הגשת הבקשה לפטור ממס

 

חשיבות הפטור ממס לאנשים עם מוגבלויות ומחלות כרוניות

פטור ממס הכנסה מהווה הקלה משמעותית עבור אנשים עם מוגבלויות ומחלות כרוניות, המתמודדים עם אתגרים בריאותיים וכלכליים ייחודיים. מצבם הרפואי של מבקשי פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות מחייב לעתים קרובות הוצאות כספיות ניכרות על תרופות, טיפולים רפואיים, אביזרי עזר וציוד מיוחד. הוצאות אלה עשויות להכביד משמעותית על התקציב האישי והמשפחתי, במיוחד כאשר יכולת העבודה והפרנסה נפגעת בשל המגבלות הבריאותיות. פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות מספק הקלה כלכלית מתבקשת, המאפשרת לאנשים עם מוגבלויות ומחלות כרוניות להפנות משאבים רבים יותר לטיפול במצבם הבריאותי ולשיפור איכות חייהם. בנוסף, ההכרה של המדינה בצרכים המיוחדים של אוכלוסיות אלה, באמצעות הפטור ממס, מהווה איתות חשוב להכרה בזכויותיהם ובמעמדם השווה בחברה. עם זאת, חשוב לזכור כי פטור ממס הוא רק אחד הכלים לתמיכה באנשים עם מוגבלויות ומחלות כרוניות. יש להמשיך ולפעול לקידום זכויותיהם, לשיפור הנגישות לשירותי בריאות ורווחה ולעידוד השתלבותם המלאה בחברה ובשוק העבודה.

 

זכויות נוספות ושירותים תומכים

אנשים עם מוגבלויות ומחלות כרוניות זכאים, מלבד הפטור ממס הכנסה, למגוון של זכויות ושירותים תומכים המסייעים להם להתמודד עם האתגרים הייחודיים הניצבים בפניהם.

זכויות נוספות ושירותים תומכים

 

ביטוח לאומי

גופים ממשלתיים, כמו הביטוח הלאומי, מעניקים קצבאות נכות, שירותי שיקום תעסוקתי וסיוע בדיור. קצבאות אלה מספקות רשת ביטחון כלכלית ומאפשרות לאנשים עם מוגבלויות לכסות חלק מההוצאות הנובעות ממצבם הבריאותי.

שירותי שיקום תעסוקתי

הכוללים הכשרות מקצועיות, התאמות במקום העבודה ותמיכה בחיפוש עבודה, מסייעים לאנשים עם מוגבלויות להשתלב בשוק התעסוקה ולממש את הפוטנציאל שלהם. סיוע בדיור, כגון דיור מוגן או התאמות בבית, מאפשר להם לחיות בקהילה באופן עצמאי ככל הניתן.

ארגונים ללא מטרות רווח

מספקים מגוון רחב של שירותים ותמיכה. ארגונים אלה מציעים ייעוץ, הדרכה, קבוצות תמיכה ופעילויות פנאי המותאמות לצרכים הספציפיים של אנשים עם מוגבלויות ומחלות כרוניות. הם גם מסנגרים על זכויותיהם ופועלים להגברת המודעות הציבורית לאתגרים איתם הם מתמודדים. חשוב שאנשים עם מוגבלויות ומחלות כרוניות, בני משפחותיהם ומטפליהם יהיו מודעים למכלול הזכויות והשירותים העומדים לרשותם. מיצוי הזכויות והשימוש בשירותים אלה יכולים לשפר משמעותית את איכות החיים ולסייע בהתמודדות עם האתגרים הפיזיים, הרגשיים והכלכליים הנובעים ממצבם הבריאותי.

 

סיוע מקצועי

למרות שרשויות המס פועלות להקל על חולים ונכים, ההליך הבירוקרטי לזכות בהכרה עולל להיות מייגע ואיטי. פקידים עלולים לפסול טפסים על טעויות קטנות והתשובה עלולה להתעכב, לכן מומלץ להסתייע באנשי מקצוע שיקצרו את תהליך ההמתנה:

 • בשל מורכבות ההליך והצורך בהגשת מסמכים מקצועיים, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי מגורמים כגון רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין המתמחים בדיני מיסים. גורמים אלה יכולים לסייע בהכנת הבקשה, בהגשת המסמכים הנדרשים ובמעקב אחר ההתקדמות מול רשויות המס, תוך הגנה על זכויותיו של המבקש והבטחת קבלת הפטור המגיע לו על פי חוק. ייעוץ מקצועי וסיוע בתהליך
 • מומלץ לאנשים הסבורים שהם עשויים להיות זכאים לפטור ממס על רקע מצבם הרפואי להתייעץ עם גורמים מקצועיים, כגון רופאים, יועצי מס או נציגי רשות המיסים. גורמים אלה יכולים לספק מידע מפורט יותר על תהליך הגשת הבקשה ועל המסמכים הנדרשים, וכן לסייע בהתמודדות עם סוגיות מורכבות העשויות להתעורר במהלך התהליך.
 • למרות הצורך לשלם לאנשי מקצוע, במקרים רבים תשלום זה משתלם כי הוא חוסך זמן ותסכולים רבים מצד החולים. כמו כן, עורכי דין יכולים להציג טיעונים שאזרח פרטי חסר ניסיון יתקשה להעלות בעת הוועדות הרפואיות ודיונים אחרים.
שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
פרטי המחבר
בשביל הזכויות לוגו
מאמר זה נכתב ע"י צוות 'בשביל הזכויות'

חברת "בשביל הזכויות" הוקמה על בסיס הרצון הבלתי מתפשר שלנו לסייע לכל מי שסובל מבעיה רפואית. וכדי לאפשר לכם לקבל בדיוק את מה שמגיע לכם בצדק ובזכות מרשויות המס והביטוח הלאומי.

בשביל הזכויות - פטור ממס הכנסה
חושבים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה בעקבות זכות רפואית?
יכול להיות מאוד שאתם צודקים, אנחנו כאן 'בשביל הזכויות' שלכם. אנו מזמינים אתכם לבדוק את זכאותכם ללא עלות וללא התחייבות.
מאמרים נוספים
פיצוי חד פעמי לחולי סרטן

אבחון של סרטן הוא טלטלה משמעותית באמצע החיים, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית. טיפולי הסרטן כרוכים לעיתים קרובות בעלויות גבוהות, הן עבור הטיפולים עצמם

קרא עוד »
פטור אישי בשנת 2024
פטור ממס הכנסה בשנת 2024

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל. גובה המס נקבע בהתאם למדרגות מס, כאשר הכנסות גבוהות יותר חייבות במס בשיעור

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה
לבדיקת זכאות ללא התחייבות
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.