פטור ממס הכנסה נכות 2022

פטור ממס הכנסה נכות 2022
תוכן עניינים

פטור ממס הכנסה נכות 2022

אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בשחיקה של הכסף שלנו הוא המס. כל מדינה קבועת את מדיניות המס שלה לפי גורמים כאלו ואחרים, אך בסופו של דבר, כל האזרחים נפגעים כלכלית מתשלום המיסים.

מס הכנסה, שממסה את ההכנסות השונות שלנו, הוא אחד העיקריים בקרב המיסים הללו. פטור ממס הכנסה עבור נכות הוא פטור שמציעה המדינה, ושלא מעט נכים יכולים לקבל אותו.

מתן פטור מתשלום מס הכנסה

ההכנסה שלנו תמיד לא מגיעה למקסימום הפוטנציאל שלה. אם תעיינו בתלוש המשכורת שלכם, אתם תוכלו לראות שחלק מהמשכורת שלכם הולך לטובת דמי בריאות וביטוח לאומי, הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות וגם לטובת המדינה, באמצעות מס הכנסה. כל אזרח עובד משלם מס הכנסה ברמה כזאת או אחרת.

מס זה מאפשר למדינה לתקצב את משרדי הממשלה, תוכניות לאומיות וכן לספק הגנה ושירותים לאזרחים. למרות החשיבות של מס ההכנסה למדינה, היא בכל זאת מאפשרת לאוכלוסייה מצומצמת יחסית של אזרחים להנות מפטור מתשלום מס זה. אוכלוסייה זאת היא אוכלוסיית הנכים בישראל, שחלקם זכאים לקבלת הפטור.

פטור ממס הכנסה נכות 2022 בשביל הזכויות

הכרת הפטור

פטור ממס הכנסה נשמע כמו דבר פשוט. מי שקיבל את הפטור, פטור מתשלום מס ההכנסה ולכן הוא אינו צריך לשלם עוד מס הכנסה.

עבור שכיר, המעסיק שלו לא יצטרך להוריד מהמשכורת שלו את מס ההכנסה, ועבור עצמאי, הוא לא יצטרך לשלם לרשות המיסים מקדמות מס הכנסה, או מס הכנסה בתום שנת המס.

אומנם באופן עקרוני וכללי כך עובד הפטור, אך חשוב להכיר את המאפיינים השונים של הפטור שעשויים להשתנות בין מקבל פטור אחד למקבל פטור אחר.

פטור מלא או חלקי מתשלום מס הכנסה

רשות המיסים מאפשרת למקבלי הפטור לא לשלם מס הכנסה, אך זה עשוי להיות מאושר ברמה חלקית ולא מלאה. המטרה של המדינה היא לסייע לאנשים בעלי נכות, מתוך הבנה שנכות חמורה במיוחד עשויה להוביל להשלכות כלכליות. לכן, היא קבעה תקרת הכנסה, כאשר מי שמכניס מעל תקרה זו, יצטרך לשלם מס הכנסה בצורה חלקית, גם אם הוא מחזיק באישור פטור ממס הכנסה.

פטור קבוע או זמני מתשלום מס הכנסה

הפטור גם עשוי להיות זמני ולא קבוע מתשלום מס ההכנסה. הפטור מוענק עבור נכות כאמור, כאשר היא עומדת בתנאי הסף שקבעה המדינה.

ישנם מצבים בהם נכויות מסוימות הן לא כרוניות או קבועות. נכויות מסוימות שמהן סובל אדם מסוים, עשויות להיקבע על אחוז נכות מסוים, אך בעתיד, לאחר תקופת טיפול ושיקום, אחוז הנכות עשוי להשתנות.

לכן,

כאשר אדם סובל מנכות מסוימת, אך יש צפי שמצב הנכות ישתנה תוך פרק זמן מסוים, הוא עשוי להיות זכאי לקבלת פטור ולקבל אותו, אך לפרק זמן קצוב. לקראת סיום התקופה הקצובה, ייבחן מצב הנכות מחדש, ובהתאם לכך גם הפטור מתשלום מס ההכנסה.

תנאי זכאות לקבלת פטור ממס הכנסה

אחרי הכרת הפטור, חשוב להכיר את תנאי הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה.

לא כל אזרח יכול לקבל את הפטור, כמו גם שלא כל אדם בעל נכות שנקבעה לו יכול לקבל את הפטור. המדינה קבעה תנאי זכאות ברורים לקבלת הפטור מתשלום מס הכנסה. אדם שיש לו ליקוי מסוים הגורם לו לנכות, יהיה זכאי לקבל את הפטור במידה ועבור אותו ליקוי נקבעו 90% נכות ומעלה. פחות מכך לא יזכה את האדם בעל הנכות בפטור.

זכאות נוספת

זכאות נוספת מתייחסת למצב בו ישנם מספר ליקויים בריאותיים שגורמים לנכות. במידה ואדם סובל מכמה נכויות, בשני איברים שונים לדוגמא, הוא עשוי להיות זכאי לקבלת הפטור, אך התחשיב יתבצע בצורה שונה. את כל אחוזי הנכות שנקבעו עקב אותן נכויות יחברו יחדיו. אם הסכום מגיע ל-90% או ליותר ממספר זה, יהיה הנכה זכאי לקבל פטור ממס הכנסה. זאת כל עוד לפחות אחת מהנכויות נאמדת ב-40% נכות ומעלה.

אישור פטור ממס הכנסה נכות 2022

מימוש הזכות באמצעות הליך בירוקרטי

אדם שעומד בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק, זכאי לממש את הזכות שלו לקבלת הפטור באמצעות התחלה של הליך בירוקרטי. מי שאחראית על מתן הפטור היא רשות המיסים. רשות המיסים אחראית על גבייה ואכיפה של פקודת המס בישראל, כך שבתור מי שאחראית על בקרה זו, היא גם הגוף שמאשר את הפטר תשלום מס ההכנסה. אישור מרשות המיסים יתקבל רק לאחר שמגיש הבקשה יוכיח שנקבעו לו אחוזי הנכות הדרושים. אחוזי הנכות הדרושים האלו יכולים להיקבע רק בוועדה רפואית.

קביעת אחוזי נכות בוועדה רפואית

אחוזי נכות לא יכולים להיקבע על ידי הרופא המטפל של מגיש הבקשה או רופא המשפחה. מי שיכול לקבוע את אחוזי הנכות, שלפיהם יוחלט האם לתת פטור ממס הכנסה או שלא, זאת ועדה רפואית של מס הכנסה שיושבת בביטוח הלאומי. ועדה זו תכלול רופאים שאין להם היכרות מוקדמת עם מגיש הבקשה. הם יבחנו את המצב של מגיש הבקשה שיתייצב מול הוועדה, ולאחר התרשמות ממנו ועיון במסמכיו הרפואיים שיגיש, הם יקבעו אחוזי נכות עבור הליקויים שלו.

הגשת בקשה

היה והועדה הרפואית קבעה אחוזי נכות שעומדים בתנאים שהציבה המדינה לקבלת אישור פטור ממס הכנסה, יוכל מגיש הבקשה לקבל את הפטור שלו. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס ייעודי שניתן למצוא באתר רשות המיסים. ניתן להסתייע לאורך כל ההליך בגוף מקצועי כמו חברת בשביל הזכויות, לצורך מימוש הזכות בצורה יעילה ונוחה יותר.

אישור פטור ממס הכנסה

לאחר שרשות המיסים תבחן את הבקשה שתגיע אליה ממגיש הבקשה, היא צריכה לאשר את בקשתו במידה והוא מצרף את המסמכים הדרושים ומוכיח שנקבעו לו אחוזי הנכות המבוקשים. על מנת שעובד שכיר יוכל שלא לשלם יותר מס הכנסה, עליו לקבל אישור רשמי וחתום של רשות המיסים. את האישור הזה יוכל השכיר להציג למעסיק.

קבלת החזר רטרואקטיבי

נכים שמקבלים פטור ממס הכנסה יכולים לא רק לקבל פטור שמאפשר להם לא לשלם מס הכנסה יותר, ובכך לחסוך מאות או אלפי שקלים בחודש, אלא גם לקבל החזר של כספים משמעותיים שמגיעים להם מרשות המיסים. אם אדם קיבל פטור ממס הכנסה במועד מסוים, אך מבחינת זכאות הוא יכול להוכיח שהיה זכאי לקבלת הפטור גם בשנים קודמות, רשות המיסים תוכל להחזיר לו את הכסף שהיה צריך לא לשלם בצורה רטרואקטיבית, עד שש שנות מס לאחור.

פטור מתשלום מס הכנסה לחולים

חולים רבים בישראל לא יודעים זאת, אך גם הם עשויים להיות זכאים לאישור פטור ממס הכנסה. ישנן מחלות קשות שגורמות לנכויות אצל החולים. הנכות עשויה להיגרם עקב אופי המחלה, אך גם עקב טיפול לא יעיל מספיק, רשלנות רפואית, אבחון מאוחר או אבחון שגוי של המחלה. בסופו של דבר נכות היא נכות, וכל עוד נקבעו אחוזי נכות בתנאים הנדרשים, גם אדם חולה יוכל לקבל פטור.

פטור ממס הכנסה נכות 2022

מחלות לדוגמא

בין היתר, אפשר למנות את אי ספיקת הכליות, אוטם בשריר הלב, סוכרת, סרטן, קרוהן, אירוע מוחי, דלקת קרום המוח, אפזיה וטרשת נפוצה כמחלות שעשויות לגרום לנכות. אם הנכות שנגרמה מהמחלות האלו היא מספיק חמורה בשביל שיקבעו אחוזי נכות גבוהים עבורה, החולה עשוי להיות זכאי לקבלת פטור ממס הכנסה באופן קבוע.

נכי צה"ל

שירות צבאי בישראל הוא חלק בלתי נפרד מהאופי של המדינה. רוב הצעירים מתגייסים לשירות חובה בצבא, וכמעט לכל אחד יש קרוב כזה או אחר ששירת בצבא. הצבא הוא מקום שמועד יותר לפציעות ולנזקים גופניים, בין היתר בעקבות אופי של תפקידים מסוימים, שגרה שוחקת וחוסר ניסיון של כוח האדם. נכי צה"ל שנקבעו להם אחוזי נכות גבוהים במיוחד יכולים להיות זכאים לקבלת הפטור.

נכויות נוספות

ישנם עוד גורמים שעשויים לגרום לאחוזי נכות גבוהים במיוחד. למשל, מי שניזוק כתוצאה מתאונה כלשהי, עשוי להישאר עם נכות קבועה לכל החיים שלו. גם היחשפות לחומר מסוכן, או מי שנפצע במהלך פיגוע, עשוי לסבול מנכות קשה מאוד. עבור כל מי שסובל מנכות כזו או אחרת, מומלץ לברר את הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה, שכן הדבר מיועד לסיוע כלכלי עבור אוכלוסייה ייעודית.

פטור ממס הכנסה חברת בשביל הזכויות

מימוש זכות בסיוע ליווי מקצועי

קבלת פטור ממס הכנסה היא מימוש זכות לכל דבר ועניין. כמו שזה זכות של חייל משוחרר לקבל מענק עבודה מועדפת, כמו שזה זכות של עובד לנצל את ימי החופשה שלו וכמו שזה זכות של נאשם לקבל ייצוג משפטי – כך גם קבלת פטור ממס הכנסה היא זכות של חלק מהאזרחים בישראל, וניתן לממש אותה באמצעות סיוע מקצועי.

למעבר לעמוד הפייסבוק שלנו לחץ כאן

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
פרטי המחבר
בשביל הזכויות לוגו
מאמר זה נכתב ע"י צוות 'בשביל הזכויות'

חברת "בשביל הזכויות" הוקמה על בסיס הרצון הבלתי מתפשר שלנו לסייע לכל מי שסובל מבעיה רפואית. וכדי לאפשר לכם לקבל בדיוק את מה שמגיע לכם בצדק ובזכות מרשויות המס והביטוח הלאומי.

בשביל הזכויות - פטור ממס הכנסה
חושבים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה בעקבות זכות רפואית?
יכול להיות מאוד שאתם צודקים, אנחנו כאן 'בשביל הזכויות' שלכם. אנו מזמינים אתכם לבדוק את זכאותכם ללא עלות וללא התחייבות.
מאמרים נוספים
פיצוי חד פעמי לחולי סרטן

אבחון של סרטן הוא טלטלה משמעותית באמצע החיים, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית. טיפולי הסרטן כרוכים לעיתים קרובות בעלויות גבוהות, הן עבור הטיפולים עצמם

קרא עוד »
פטור אישי בשנת 2024
פטור ממס הכנסה בשנת 2024

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל. גובה המס נקבע בהתאם למדרגות מס, כאשר הכנסות גבוהות יותר חייבות במס בשיעור

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה
לבדיקת זכאות ללא התחייבות
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.