תקרות ההכנסה של פטור ממס הכנסה לנכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

מה הן תקרות ההכנסה לקבלת פטור ממס הכנסה לנכה?

זכאות לקבלת פטור ממס הכנסה לנכה ניתנת לאנשים אשר קיבלו דרגת נכות רפואית של מאה אחוזים ומעלה מביטוח לאומי. 

בעזרת המחשבון המיוחד של ביטוח לאומי ניתן לחשב אחוזי נכות מכמה לקויות ולהגיע לאחוז הנכות המזכה בפטור. 

הפטור מתשלום המס חל על הכנסות המגיעות מיגיעה אישית, 

ויחול על הכנסות המגיעות לא מיגיעה אישית רק במקרים בהם ההכנסות מיגיעה אישית נמוכות מתקרת ההכנסה. 

הכרת תקרות המס וביצוע תיאום מס נכון יבטיח כי הפטור ינוצל במלואו ולא יצברו חובות מס.

מאיזה אורך של תקופת נכות מגיע פטור ממס הכנסה ?

פטור ממס הכנסה לנכה מגיע גם לאנשים אשר עומדים בדרגת הנכות הרפואית לתקופה מוגבלת. 

זאת בתנאי שתקופת הנכות עולה על 185 ימים. 

במקרה ותקופת הנכות נמשכת בין שתי שנות מס, 

כלל סכום הפטור בשתי השנים לא יעלה על סכום תקרת המס אשר נקבעה לשנה הראשונה. 

במקרים בהם ניתן פטור זמני לתשלום מס הכנסה, 

ישנה אפשרות לבקש הארכה לקראת סיום התקופה. לבקשת הארכה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים.

מה היא דרגת הנכות הרפואית המזכה בקבלת פטור ממס הכנסה לנכה?

מה הוא גובה תקרות ההכנסה לפטור ממס הכנסה לשנת 2021

תקרות ההכנסה של פטור ממס הכנסה לנכה מתחלקות להכנסה מיגיעה אישית (עבודה, הכנסות מעסק, קצבאות וכדומה) והכנסות שאינן מיגיעה אישית (רווחי הון, ריביות, שכירויות וכדומה). 

כמו כן, 

התקרות נמוכות יותר עבור אנשים אשר נקבעה להם נכות לתקופה של פחות מ-365 ימים.

גובה תקרת ההכנסה לבעלי נכות לתקופה של מעל ל-365 ימים

תקרת ההכנסה לאנשים להם נקבעה נכות לתקופה הארוכה מ-365 ימים עומדת על סכום של כ-614,400 שקלים לשנת המס כולה. 

סכום זו חל רק על הכנסה אשר מגיעה מיגיעה אישית והכנסה העולה עליו תחויב במס הכנסה. 

במקרים בהם קיימת גם הכנסה אשר אינה מגיעה מיגיעה אישית, 

תקרת האישור פטור ממס הכנסה לנכה לכלל ההכנסות (הכנסות המגיעות מיגיעה אישית, וכאלו אשר אינן מגיעות מיגיעה אישית) עומדת על סכום של כ-73,560 שקלים לכל שנת המס.

גובה תקרת ההכנסה לבעלי נכות לתקופה של פחות מ-365 ימים

תקרת ההכנסה לאנשים אשר נקבעה להם נכות זמנית לתקופה הקצרה מ-365 ימים עומדת על סכום של כ- 74,040 שקלים לכל שנת המס באופן יחסי לתקופת הנכות. 

חישוב תקרת ההכנסה במקרים אלו יחושב על ידי הכפלה של סכום התקרה במספר ימי הפטור, 

ולאחר מכן חלוקה של התוצאה ב-365.

חברת מימוש זכויות רפואיות בשביל הזכויות

בשביל הזכויות בע"מ – אם הזכויות שלך לא ימומשו, אנחנו לא נגבה ממך שקל

כבר מעל לעשרים שנים שאנחנו פועלים למען מימוש זכויותיהם של לקוחותינו. 

אנחנו מתמחים בהגשת הבקשות לקבלת פטור מס הכנסה לנכה עקב נכות רפואית או אורטופדית. 

עכשיו זה הזמן שלך ליצור איתנו קשר או להשאיר את הפרטים שלך באתר, 

וליהנות מליווי מקצועי מלא ושירות אשר לא יעלה לך כלום במידה והבקשה לא תאושר.

יש לכם עוד שאלות לגבי אישור פטור ממס הכנסה?

כבר בשיחת הטלפון הראשונה נוכל להעריך אם אתה זכאי לקבל אישור פטור ממס הכנסה

עוד מאמרים בתחום